Hệ Thống Cửa Hàng Thời Trang Germe Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí Part-Time/Full-Time Tháng 2.2017 (HN)