Hãng Thông tấn Agence France-Presse (AFP) tuyển dụng trợ lý tin tức 2016