Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Hà – Kotobuki cần tuyển dụng 01 Trưởng phòng kỹ thuật