Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức không trao đổi hàng hóa, kinh doanh trong giờ làm việc