Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giant Lantern Festival Hanoi – Lễ Hội Đèn Lồng Khổng Lồ Tuyển Tình Nguyện Viên 2016