Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Esquel Garment Manufacturing Vietnam cần tuyển 500 công nhân may - học may