Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) cần tuyển vị trí Chuyên gia Thương mại hóa khu vực phía Nam