Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự án kết nối thuộc quỹ Những Trái Tim Huế - Hearts For Hue tuyển TNV 2016