ĐơnVị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford (OUCRU-VN) Tuyển Thực Tập Sinh Cho Dự Án Nhà Hát Khoa Học 2017 - HCM