Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ Tuyển Dụng Vị Trí American Citizen Services Assistant Tháng 1.2017 (HCM)