CSDS VN Đang Tìm Kiếm 20 Ứng Viên Cho Khóa Tập Huấn NGO Traineeship 2016.