Công ty Vinamilk thông báo tuyển dụng 15 vị trí Kỹ sư Chăn nuôi - thú y (Toàn quốc)