Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cần tuyển dụng 05 thợ sửa chữa xe máy tại trung tâm bảo hành Hà Nội