Công ty TNHH Phúc Hưng Thịnh tuyển Nhân Viên Bếp Salad - Làm Việc Tại The Rooftop Bar , Restaurant