Công ty TNHH Hoàng Anh Mai Sơn tuyển 30 nam nghề mộc làm việc tại Nhật Bản