Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki cần tuyển dụng 01 Trưởng phòng kỹ thuật