Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công ty TNHH CJ FOODS VIỆT NAM cần tuyển 20 nhân viên sản xuất (HCM)