Công ty Honda Việt Nam thông báo tuyển dụng Nhân viên sản xuất – Nhà máy Vĩnh Phúc