Công ty Honda Việt Nam thông báo tuyển dụng Nhân viên sản xuất – Nhà máy Hà Nam (Tháng 1,2,3,4 năm 2017)