Công ty Honda Việt Nam cần tuyển Phiên dịch tiếng Nhật – Phòng Kế hoạch đời xe mới (Xe máy)