Công ty CP Dược VTYT Hà Nam cần tuyển Phụ trách sản xuất nhà máy