Công ty CP Công trình Viettel tuyển dụng nhân viên Tài chính-Kế toán T11.2016