Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Hưng cần tuyển 100 lao động phổ thông chuyển nhà