Công ty cổ phần Hòa Phước cần tuyển kỹ sư điện dân dụng