Công ty chế tạo cơ khí Hòa Phát Bình Dương tuyển kỹ sư điện