Cơ hội vàng: Tuyển 100 Trưởng Bưu cục làm việc tại Viettel Post