Cơ hội nghề nghiệp tại VTC Intecom 12/2016 _ nhân viên Truyền thông, nhân viên Marketing Online (HN)