Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức năm 2016