Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CGV Cinemas tuyển dụng Assistant Cinema Manager/Floor Supevisor 2016