Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016