Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, TP.HCM thông báo tuyển dụng