Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhân sự