Bệnh viện đa khoa Đông Hà, Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức