Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM thông báo tuyển điều dưỡng trung cấp (hợp đồng lao động) đợt 3 năm 2016