Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng năm 2016