Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thông báo tuyển nhân viên hợp đồng công việc