AEON Việt Nam tạo cơ hội việc làm cho thực tập sinh