Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ chối danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”