Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người đàn ông “thích chuốc họa vào thân”