Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan hô: Tình người giữa Biển khơi