Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan hô: Thủ tướng vào quán bình dân ăn phở, uống cà phê