Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan hô: Thấy sai cứ nhận là sai, đúng đấy bộ trưởng ạ!