Hoan hô: Tấm lòng vàng, tiền tỉ và những cái tên không để lại