Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan Hô: Tấm gương người phụ nữ khiếm thị giàu nghị lực