Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan hô: Người phụ nữ dành tiền phụ cấp làm từ thiện