Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan hô: Khoán xe công, Thứ trưởng Bộ Tài chính đi làm bằng taxi