Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan hô: Hai ly bia 17 triệu đồng, xin cảm ơn