Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan Hô: Hai kẻ cướp bánh mì vừa được tha bổng