Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan Hô: Cứ kêu lương thấp thì ông bụt hiện ra, thưa các tiến sĩ?