Tuyển NV bán ĐTDĐ Vertu. Thu nhập hấp dẫn - Được hưởng đầy đủ chế độ lao động.